ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Έρευνα Το πρώην αεροδρόμιο στο Ελληνικό υπήρξε διεθνής αερολιμένας για πάνω από εξήντα χρόνια, μέχρι τον Μάρτιο του 2001.Σήμερα αποτελεί ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα, καθώς ο χώρος παραμένει εγκαταλελειμμένος και […]

Read Article →