Σολωνος-Η ΑΣΦΥΚΤΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

ΕΡΕΥΝΑ Η Σόλωνος, μία οδός που φέρει μεγάλο όνομα καθώς και παράδοση και κληρονομιά, εμφανίζει πλέον σημάδια εγκατάλειψης όπως πολλές περιοχές του κέντρου της Αθήνας τα τελευταία χρόνια. Η οδός […]

Read Article →

σολωνος Η Σόλωνος, οδός στο κέντρο της Αθήνας που εκτείνεται από το Σύνταγμα μέχρι την Ομόνοια. Οδός που φέρει μεγάλο όνομα καθώς και παράδοση και κληρονομιά, εμφανίζει πλέον σημάδια εγκατάλειψης όπως […]

Read Article →