ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΔΙΑΣΧΙΣΕΙΣ – Οδός Λεονταρίου

Οι δρόμοι είναι και αυτοί «Αστικές Οάσεις» που αφήνονται στην τύχη τους. Μετά την αρχική κατασκευή τους, το κράτος αδιαφορεί για την κατάστασή τους. Η οδός Λεονταρίου στην περιοχή της […]

Read Article →